Oppfyllelsesbestilling slått sammen

Utløseren Oppfyllelsesbestilling slått sammen starter en arbeidsflyt når en oppfyllelsesbestilling slås sammen av deg eller av en tredjepartsapp. Arbeidsflyter som bruker denne utløseren fungerer på den nylig kombinerte oppfyllelsesbestillingen, med alle tilhørende varelinjer.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesbestilling slått sammen.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
fulfillmentOrder Oppfyllelsesbestillingen som ble opprettet. Gir tilgang til data i Fulfillment Order-objektet i GraphQL Admin API

Teste utløseren

Du kan gjøre følgende for å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren:

  • Slå sammen en oppfyllelsesbestilling i Shopify-administrator: Velg en bestilling med flere varelinjer fra siden Bestillinger. Del oppfyllelsesbestillingen, og slå den deretter sammen.
  • Kontakt tredjepartsappen for bestillingsadministrering for å be dem slå sammen en oppfyllelsesbestilling ved hjelp av mutasjonsobjektet fulfillmentOrderMerge.

Handlinger

Denne utløseren leverer en oppfyllelsesbestilling, og lar deg bruke alle handlinger som krever en oppfyllelsesbestilling, inkludert:

Med Fulfillment Order-objekter får du tilgang til andre data, for eksempel tilhørende Order, og de kan brukes med følgende bestillingshandlinger:

Oppfyllelsesbestillinger inneholder også lister med data, for eksempel varelinjer. Ved hjelp av en For each-handling kan du kjøre gjennom disse listene og utføre handlinger på hvert element.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-postmelding når en oppfyllelsesbestilling er slått sammen

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en intern e-postmelding når en oppfyllelsesbestilling slås sammen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis