For each

Handlingen For each utfører en handling på hvert element i en liste, når handlingen er koblet til alternativet Gjør dette for hvert element. Denne handlingen fungerer på lister, som varelinjer i en bestilling eller i arbeidsflyter som henter data ved å bruke en av følgende handlinger:

Når du har lagt til handlingen For each velger du én av eller begge følgende alternativer:

  • Klikk på Deretter for å legge til en enkelthandling eller en betingelse. Denne handlingen utføres etter at alle handlingene som utføres av Gjør dette for hvert element er fullført.
  • Klikk på Gjør dette for hvert element for å legge til en handling som skal utføres på hver oppføring i listen som returneres av en Hent-handling.

Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som kjører én gang i uken. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent bestillingsinformasjon for å hente bestillinger som er lagt inn den aktuelle uken, og legger til en tagg for hver av dem. Når alle tagger er lagt til sendes en e-postmelding som indikerer at taggingen er fullført.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillinger som er lagt inn den siste uken, legger til en tagg i hver bestilling, og sender deretter en e-postmelding.

Hensyn ved bruk av For Each-handlingen

Gå gjennom følgende vurderinger før du bruker handlingen For each:

Bare én betingelse eller handling kan følge umiddelbart etter Gjør dette for hvert element. Du kan legge til flere tilleggsbetingelser etter dette, men hvert alternativ kan bare føre til én enkelt betingelse eller handling.

La oss for eksempel si at du oppretter en arbeidsflyt som bruker handlingen For each. Du klikker på Gjør dette for hvert element og legger til en betingelse. I denne betingelsen, og i alle påfølgende betingelser, kan det legges til kun én handling eller betingelse i enten Deretter- eller Ellers-alternativene.

Eksempel på en arbeidsflyt som bruker flere betingelser etter Gjør dette for hvert element.

Felt

Handlingen For each inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen For each.
Felt Beskrivelse
Liste Nødvendig. Listen med elementer det skal utføres en handling på. Dette kan være en liste som returneres av en Hent-handling eller en liste som returneres av en utløser, som en liste med varelinjer returnert fra utløseren Bestilling opprettet.

Utløsere

Handlingen For each kan brukes i alle arbeidsflyter.

Overvåke arbeidsflyter

Når en arbeidsflyt har kjørt kan du se gjennom ytelsenAktivitet-siden for Shopify Flow. Følgende gjelder for arbeidsflyter som inneholder en For each-handling:

  • Seksjonene Status og Handling gjelder for alle handlinger som utføres av handlingen For each.
  • Seksjonen Kjøredetaljer, inkludert forhåndsvisningen av arbeidsflyten, gjelder bare for den siste handlingen utført av handlingen For each.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med ikke-behandlede bestillinger hver dag kl. 17.00 og legger til en tagg for hver hentede bestilling.

I dette arbeidsflyteksempelet hentes det en liste med ikke-behandlede bestillinger hver dag kl. 17.00. Taggen Expedite shipping legges til i hver bestilling på listen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis