Legg til tagger for bestillingskutkast

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast legger til en tagg i bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten.

Når du oppretter en bestilling fra et bestillingsutkast, følger bestillingsutkastets tagger med og legges til som bestillingstagger.

Felter

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal legges til i et bestillingsutkast. Tagger skiller mellom store og små bokstaver. For å legge til flere tagger gjør du en av følgende:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Skrive inn flere tagger og skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, legges det til tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet tagger skal legges til for. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til tagger når et bestillingsutkast opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges taggene new og draft til alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

Gå gjennom tagsAdd-mutasjonen for å finne ut mer.

Vanlige problemer

Flow sier at det er lagt til en tagg, men taggen er ikke tilgjengelig i administrator.

Årsak: en app (vanligvis) eller administratorbruker har overskrevet taggen. Dette skjer fordi mange apper bruker samme hendelser, for eksempel Bestilling opprettet, som Flow. Flow fullfører ofte først, og deretter gjør andre apper redigeringer som ikke tar høyde for de nye taggene.

Løsning: Den beste løsningen er at appen har en handling i Flow, som kan kalles etter at Flow er ferdig med kjøringen. Hvis en slik handling ikke er tilgjengelig, bør du kontakte apputvikleren for å spørre hvordan du kan unngå overskriving av tagger. Hvis du ikke kan løse problemet med apputvikleren, kan du prøve å sette inn et «ventetrinn» i Flow for å forsinke taggopprettelsen i Flow.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis