Legg til tagger for bestillingskutkast

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast legger til en tagg i bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten.

Når du oppretter en bestilling fra et bestillingsutkast, følger bestillingsutkastets tagger med og legges til som bestillingstagger.

Felt

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal legges til i et bestillingsutkast. Tagger skiller mellom store og små bokstaver. For å legge til flere tagger gjør du en av følgende:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Angi flere tagger samtidig ved å skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, legges det til tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet tagger skal legges til for. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til tagger når et bestillingsutkast opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges taggene new og draft til alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

Gå gjennom tagsAdd-mutasjonen for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis