Oppdatert kasse til utkast for en bedriftslokalisasjon

Handlingen Oppdater kasse til utkast for bedriftslokalisasjon oppdaterer bedriftslokalisasjonens kasseinnstilling som spesifiserer hvorvidt bestillinger sendes som bestillingsutkast.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater kasse til utkast for bedriftslokalisasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater kasse til utkast for bedriftslokalisasjon.
Felt Beskrivelse
Send alle bestillinger som utkast inn til gjennomgang Hvis den er aktivert, sendes alle bestillinger for bedriftslokalisasjonen som utkast.

Utløsere

Handlingen Oppdater kasse til utkast for bedriftslokalisasjon kan brukes med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer betalingsprosessen for å sende alle bestillinger som utkast for en bedriftslokalisasjon når en bedriftslokalisasjon opprettes.

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres betalingsprosessen for en bedriftslokalisasjon til å sende alle bestillinger som utkast når en bedriftslokalisasjon opprettes.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen companyLocationUpdate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis