Fjern metafelt for bedriftslokalisasjon

Handlingen Fjern metafelt for bedriftslokalisasjon fjerner metafelter fra bedriftslokalisasjonen som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern metafelt for bedriftslokalisasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for en bedriftslokalisasjon.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for bedriftslokalisasjon har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, bedriftslokalisasjons-ID, identifiserer bedriftslokalisasjonen metafeltet skal fjernes fra. Bedriftslokalisasjons-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for bedriftslokalisasjon kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et metafelt for en bedriftslokalisasjon når en bestemt betingelse er oppfylt.

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes metafeltet location.custom_id for en bedriftslokalisasjon når merknaden for bedriftslokalisasjonen inneholder ordet temporary.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis