Hent bestillingsinformasjon

I arbeidsflyter som bruker bestillingsinformasjon kan du bruke handlingen Hent bestillingsinformasjon fra butikken.

Konfigurasjon

Felter

Handlingen Hent bestillingsdata inneholder følgende felter, som brukes til å sette sammen spørringen:

Felter som brukes i handlinger av typen Hent data.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall resultater Obligatorisk. Det maksimale antallet resultater som kan returneres av spørringen du velger. Du kan returnere opptil 100 av gangen.
Spørring Obligatorisk. Velg mellom vanlige spørringer, eller velg Avansert for å utforme din egen.

Spørringsstreng

Dette er en eksempelspørring for å hente bestillinger som er oppdatert i løpet av den siste dagen:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Variabelen updated_at er et filter som er tilgjengelig for Bestillinger-spørringen, og kan brukes flere ganger eller kombineres med andre variabler. Liquid-variabelen scheduledAt er tilgjengelig for arbeidsflyter som bruker utløseren Planlagt tid. Liquid-taggen date_minus er en spesiell Flow-tagg som lar deg trekke tid fra en dato.

Når du henter data, er det nyttig å vite:

  • Liste over tilgjengelige bestillingsfiltre - Spørringer må følge en bestemt syntaks
  • Du finner spørringsfeltnavn for alle spørringer i utviklerdokumentasjonen for QueryRoot-objektet.
  • Spørringsfeltverdier er ikke alltid dokumentert. I noen tilfeller kan du finne verdiene ved å se i API-dokumentasjonen. Alternativt finner du ofte feltverdier i URL-adressene i administrator når du filtrerer. For å finne noen bestillingsspørringsverdier, kan du for eksempel filtrere Bestillinger-siden i administrator og kontrollere URL-adressen.
  • Du kan kjøre eller teste en spørring i butikken ved å bruke Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær oppmerksom på hva som skjer hvis spørringen mislykkes. API-et returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerte data

Alle handlinger av typen Hent data returnerer en liste på mellom 0 og 100 ressurser. Avhengig av bruksområdet kan disse dataene brukes på ulike måter:

  • Hvis du har behov for å håndtere hvert listeelement individuelt, som å legge til en tagg for hvert element, kan du bruke handlingen For each.
  • Hvis du har behov for å aggregere data, som å telle hvor mange resultater som er returnert, kan du bruke handlingene Count eller Sum.
  • Hvis du har behov for å returnere listen, som å sende en e-postmelding med alle elementer, kan du bruke returnerte data direkte i påfølgende handlinger.

For å bruke de returnerte dataene i trinn som etterfølger denne handlingen, kan du bruke variabelen Hent bestillingsinformasjon, som er en liste over bestillinger. Du kan bruke denne variablene i både betingelser og handlinger. Du kan for eksempel sende listen over bestillinger i handlingen Send interne e-postmeldinger slik som dette:

{% for single_order in GetOrderData %}
- {{ single_order.name }}
{% endfor %}

Utløsere

Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på et tidspunkt du bestemmer, og ikke som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemt hendelse i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen informasjon automatisk inkludert.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som gjentas én gang i uken, kontrollerer bestillinger som er opprettet i løpet av den siste uken og legger til kundetagger for dem som legger inn bestillinger som øker livstidsforbruket deres til 100 USD eller mer.

I dette arbeidsflyteksempelet er en arbeidsflyt planlagt kjørt hver søndag kl. 09.00. Handlingen Hent bestillingsinformasjon brukes til å innhente informasjon om bestillinger som er opprettet i løpet av den siste uken. Hvis kundene som er knyttet til bestillingene har et livstidsforbruk som overstiger 100 USD legges Gold-taggen til kunden.

API-referanse

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis