Hent bestillingsinformasjon

I arbeidsflyter som bruker bestillingsinformasjon kan du bruke handlingen Hent bestillingsinformasjon fra butikken. Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på en tid du spesifiserer, i stedet for som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemte hendelser i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen data automatisk inkludert.

Felt

Handlingen Hent bestillingsinformasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Hent bestillingsinformasjon.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall bestillinger Påkrevd. Det maksimale antallet bestillinger som kan returneres av spørringen du velger.
Velg en spørring for å filtrere data Nødvendig. Søket som henter dataene som brukes i arbeidsflyten. Velg Avansert for å opprette din egen bestillingsspørring ved å bruke Shopifys søkesyntaks for API-er.
Rediger spørring Søket som brukes for å velge bestillinger. Denne spørringen kan redigeres for å tilpasse resultatene.

Returnerte data

Handlingen Hent bestillingsinformasjon utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Hent bestillingsinformasjon i en arbeidsflyt har trinn som følger denne handlingen variabelen Hent bestillingsinformasjon tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke informasjonen som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Hent bestillingsinformasjon i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk getOrderData-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Hent bestillingsinformasjon kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som gjentas én gang i uken, kontrollerer bestillinger som er opprettet i løpet av den siste uken og legger til kundetagger for dem som legger inn bestillinger som øker livstidsforbruket deres til 100 USD eller mer.

I dette arbeidsflyteksempelet er en arbeidsflyt planlagt kjørt hver søndag kl. 09.00. Handlingen Hent bestillingsinformasjon brukes til å innhente informasjon om bestillinger som er opprettet i løpet av den siste uken. Hvis kundene som er knyttet til bestillingene har et livstidsforbruk som overstiger 100 USD legges Gold-taggen til kunden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis