Hanki tilaustietoja

Tilaustietoja käyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki tilaustietoja -toimintoa tilaustietojen noutamiseen kaupastasi. Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Kentät

Hanki tilaustietoja -toiminto sisältää seuraavat kentät.

Hanki tilaustietoja -toiminnossa käytetyt kentät.
Kenttä Kuvaus
Tietojen lajitteluperuste Vaaditaan. Parametrit, joiden mukaan hakukyselyn palauttamat tiedot lajitellaan.
Tilausten enimmäismäärä Vaaditaan. Tilausten enimmäismäärä, jonka valitsemasi hakukysely voi palauttaa.
Suodata tietoja valitsemalla kysely Vaaditaan. Hakukysely, joka hankkii työnkulussa käytettävät tiedot. Valitse Lisäasetukset, jos haluat luoda oman tilausten kyselyn käyttämällä Shopifyn API -hakusyntaksia.
Muokkaa kyselyä Tilausten valitsemiseen käytetty hakukysely. Tätä kyselyä voidaan muokata tulosten mukauttamista varten.

Palautetut tiedot

Hanki tilaustietoja -toiminto ei suoraan tee toimintoja kauppaasi. Sen sijaan se poimii tietoja kaupastasi kyselysi perusteella ja antaa kyseiset tiedot työnkulkusi myöhempien vaiheiden käytettäviksi.

Kun lisäät työnkulkuun Hanki tilaustietoja -toiminnon, tätä toimintoa noudattavat vaiheet voivat hyödyntää Hanki tilaustietoja -muuttujaa muuttujanvalitsimessa. Voit käyttää kyselysi poimimia tietoja seuraavissa ehdoissa ja toiminnoissa valitsemalla määritysruudun Palautetut tiedot -osiossa Hanki tilaustietoja. Jos käytät mukautettuja muuttujia, valitse getOrderData-objekti.

Käynnistimet

Hanki tilaustietoja -toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki kerran viikossa toistuvasta työnkulusta, joka tarkastaa viimeisen viikon aikana luodut tilaukset ja lisää asiakastunnisteet asiakkaisiin, joiden tekemät tilaukset ovat nostaneet heidän elinajan kulutuksensa vähintään sataan dollariin.

Tässä esimerkissä käytettävässä työnkulussa työnkulku on ajastettu suoritettavaksi aina sunnuntaisin klo 9.00. Hanki tilaustietoja -toimintoa käytetään keräämään tietoja viimeisen viikon aikana luoduista tilauksista. Jos tilauksiin liitettyjen asiakkaiden elinajan kulutus yli 100 USD, asiakkaaseen lisätään Gold-tunniste .

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi