Flow'n virheiden ja käyttörajojen vianmääritys

Tässä asiakirjassa kuvataan yleiset virheet ja rajoitukset, miksi niitä ilmenee ja miten ne ratkaistaan. Flow'ssa voi esiintyä kahdenlaisia virheitä, pysyviä virheitä ja ohimeneviä virheitä.

Ohimenevät virheet

Ohimenevät virheet ovat väliaikaisia virheitä, joita ilmenee, kun Flow ei pysty suorittamaan jotain tehtävää. Flow yrittää suorittaa virheen aiheuttavan toiminnon yhä uudelleen, kunnes se joko onnistuu suorituksessa tai kunnes tehtävän onnistumiselle asetettu aikaraja pysäyttää toiminnon. Jos Flow ei esimerkiksi saa yhteyttä yhteistyökumppaniin yhdistämistoimintoa suorittaessaan, Flow toistaa tehtävän uudelleen useita kertoja ennen kuin luovuttaa.

Uudelleenyritykset jakautuvat ajallisesti siten, että uudelleenyritysten aikaväli edellisiin yrityksiin kasvaa koko ajan. Yleensä kun työnkulussa ilmenee ohimeneviä virheitä, työnkulku pysyy käynnissä pitkän ajan yrittäessään suorittaa tehtävän yhä uudelleen.

Jos tehtävän uudelleenyritys onnistuu, työnkulku jatkuu. Jos tehtävän uudelleenyrityksessä on pysyvä virhe, työnkulku epäonnistuu. Jokaisessa työnkulun osassa on 36 tunnin yhdistetty yläraja suoritukselle. Jos vaihe, jossa ilmenee ohimeneviä virheitä, ei onnistu ennen kuin sen aikaraja tulee vastaan, työnkulku epäonnistuu.

Työnkulut, joissa on odotusvaiheita, jaetaan osioihin, mikä vaikuttaa siihen, miten työnkulun aikarajat lasketaan. Jokainen osio on joukko tehtäviä, jotka suoritetaan yhdessä. Jos työnkulussa on oma 36 tunnin aikaraja. Jos työnkulussa on esimerkiksi yhden tunnin odotusvaihe, odotusvaihetta edeltävät tehtävät suoritetaan yhdessä osiossa ja odotusvaiheen jälkeiset tehtävät yhdessä toisessa osiossa. Jos työnkulussa on useita odotusvaiheita, odotusvaiheiden väliset tehtävät suoritetaan yhdessä osiossa. Työnkulkuja, joissa ei ole odotusvaihetta, pidetään yhtenä osiona.

Satunnaiset ohimeneviä virheitä ovat yleisiä. Jos sinulla kuitenkin on työnkulku, jossa sama ohimenevä virhe ilmenee toistuvasti työnkulun ajossa, työnkulku on ehkä konfiguroitava uudelleen.

Vaiheen aikakatkaisu

Step timed out -virheitä ilmenee yleensä silloin, kun jokin työnkulun tehtävistä yrittää tehdä kyselyitä liian suurelle datajoukolle yhdessä osiossa. Tämä virhe ilmenee usein työnkuluissa, joissa se iteroi luetteloita, erityisesti sisäkkäisiä luetteloita, jotka ovat liian suuria noudettavaksi kohtuullisessa ajassa.

Kun tämä virhe ilmenee työnkulussa, käynnistin tai odotusvaihe näkyvät muodossa retrying.

Voit ratkaista ongelman tarkistamalla ehdot, jotka käyttävät luetteloita ja sisäkkäisiä luetteloita ja varmistamalle, että ne ovat virheettömiä. Yleinen ongelma on, että ehto tarkastaa kaikki tuotteet kaupassa eikä vain tilauksen kuuluvia tuotteita.

5xx tila

Useimpiin Flow-toimintoihin liittyy HTTP-kutsujen tekeminen. Toisinaan verkko- tai muut palvelinongelmat voivat aiheuttaa HTTP-kutsujen epäonnistumisen, jolloin ne palauttavat virhekoodin väliltä 500–599. Tämän virheen yksittäinen ilmeneminen ei ole vielä ongelma, mutta sen toistuminen saattaa tarkoittaa sitä, että palvelimessa on tehtävän käsittelyyn liittyvä ongelma, eikä ongelma täten välttämättä liity vaiheen konfigurointiin.

Vaikka tämäntyyppinen virhe ilmenee yleisimmin Send HTTP Request -toiminnossa, se voi myös ilmaantua useimmissa tehtävissä.

GraphQL kuristettuna

Työnkulun tekemän työn kokonaismäärää rajoittavat API-pyyntörajat, jotka määräytyvät osittain sopimuksesi perusteella. Yleensä nämä rajat tulevat vastaan vain, jos työnkulku ole erittäin monimutkainen tai jos siinä on tahaton suunnitteluvirhe. Seuraavassa on esimerkkejä skenaarioista, jotka voivat johtaa tähän virheeseen:

  • Liquid tai työnkulun ehdot tutkivat silmukassa luetteloa, jossa on suuria tietomääriä, tarkistaen esimerkiksi HTML-koodia sisältävien metakenttien arvoja.
  • Liquid tai työnkulun ehdot tutkivat silmukassa pitkää luetteloa, esimerkiksi suuren kaupan shop.orders-luetteloa.
  • Työnkulku joutuu päättymättömään silmukkaan, jossa sitä ajetaan jatkuvasti uudelleen. Näin voi esimerkiksi käydä, jos työnkulussa käytetään Asiakastunnisteita lisätty -käynnistintä ja siinä on Lisää asiakastunnisteita -toiminto.

Jos raja tulee vastaan, saat GraphQL throttled -virheilmoituksen. Tämä virhe voi vaikuttaa muihin työnkulkuihin, kun niitä yritetään ajaa, joten tämä virhe tulee korjata välittömästi sen ilmetessä.

Pysyvät virheet

Pysyvät virheet ovat virheitä, jotka ilmenevät, kun Flow ei pysty suorittamaan tehtävää, eikä se pysty yrittämään tehtävän suoritusta uudelleen. Jos Flow ei esimerkiksi pysty lähettämään sähköpostia, koska sähköpostiosoite on virheellinen, se ei yritä lähettää postia uudelleen. Sen sijaan työnkulku epäonnistuu.

Flow-sovelluksella ei ole käyttöoikeutta Google Sheets -tiliisi. Yhdistä tili uudelleen.

Google Sheets connector edellyttää, että linkität Google-tilisi Flow'iin, jotta sinulla on oikeus kirjoittaa sheetiin. Tämä virhe voi ilmetä, kun Flow'lla ei ole oikeutta kirjoittaa sheetiin joko siksi, että tilin linkitys Flow'hun on purettu tai koska tili ei pysty käyttämään tätä sheetiä.

Voit ratkaista tämän ongelman varmistamalla, että connectorissa käytettävä tili voi avata sheetin ja että sillä on muokkaukseen tarvittavat käyttöoikeudet. Jos linkitetty tili on väärä, voit purkaa linkityksen ja yhdistää uuden.

Vaiheet:

  1. Avaa tai luo uusi työnkulku.
  2. Lisää toiminto.
  3. Valitse Google Sheets connector.
  4. Klikkaa Katkaise yhteys ja klikkaa sitten Yhdistä.

Flow-toiminnon vastaanotto siten, että siinä on virheellisiä ominaisuuksia. Asiakas ei hyväksy markkinointia.

Lähetä markkinointisähköposti -toiminto ei lähetä sähköposteja asiakkaille, jotka eivät ole suostuneet vastaanottamaan niitä, ja se epäonnistuu pysyvästi, jos työnkulku yrittää tehdä niin.

Voit ratkaista tämän lisäämällä työnkulkuun ehdon, joka tarkistaa asiakkaiden tilauksen tilan. Voit varmistaa, että asiakkaat ovat suostuneet markkinointisähköpostien vastaanottamiseen ennen niiden lähettämistä. Noudata kohdassa sähköpostin tilaajaluettelon hallinta olevia ohjeita.

Puuttuva [resource type] -resurssi

Tämä virhe osoittaa, että resurssi, kuten customer tai order, poistettiin, ennen kuin työnkulku pystyi noutamaan dataansa. Useimmiten tämä tapahtuu odotusvaiheen jälkeen, mutta tämä on mahdollista myös käynnistimessä, jos resurssi poistetaan hyvin nopeasti käynnistintapahtuman jälkeen.

Ilmoituksen saaminen virheestä

Jos virheiden esiintyminen vaikuttaa kaupan toimintaan, voit ottaa käyttöön niitä koskevia ilmoituksia. Virheilmoitukset voidaan luoda minkä tahansa muun työnkulun tavoin käyttämällä Tapahtui työnkulkuvirhe -käynnistintä. Jotta virheilmoitukset eivät aiheuta ylimääräistä hälyä, saat vain yhden ilmoituksen työnkulkuversiota kohti.

Voit aloittaa käyttämällä jotakin seuraavista malleista:

Ajojen yrittäminen uudelleen

Joissain tapauksissa työnkulussa voi tapahtua virhe tai ajo ei suju odotetusti. Kun olet suorittanut vianmäärityksen ja korjannut ongelmat asiaan liittyvässä työnkulussa, menneitä ajoja voidaan taannehtivasti korjata aiemmat korjaukset manuaalisesti uudelleen. Lue lisää työnkulun ajojen uudelleen yrittämisestä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi