การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดและขีดจำกัดการใช้งานของ Flow

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดทั่วไปและขีดจำกัด สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น โดยมีข้อผิดพลาดสองประเภทที่คุณอาจพบใน Flow ซึ่งได้แก่ ข้อผิดพลาดถาวรและข้อผิดพลาดชั่วคราว

เกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขขั้นตอนการทำงาน

ในระหว่างที่คุณแก้ไขขั้นตอนการทำงาน คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ป้องกันไม่ให้คุณบันทึกขั้นตอนการทำงาน ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงาน:

ไม่พบข้อมูล

เมื่อเพิ่มการดำเนินการใหม่ไปยังขั้นตอนการทำงาน คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ระบุว่า Data not found ตัวอย่างเช่น Customer data not found ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มการดำเนินการที่ต้องระบุ ID สินค้า ข้อผิดพลาดนี้จะหมายถึงขั้นตอนการทำงานของคุณยังไม่ได้จัดหาสินค้าที่สามารถใช้งานได้

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะจัดเตรียมโดยทริกเกอร์หรือการดำเนินการ "Get data" หากใช้งาน "Get data" ปัญหาทั่วไปคือการดำเนินการต้องใช้รายการเดียว (ลูกค้า) แต่การดำเนินการดังกล่าวจะแสดงรายชื่อ (รายชื่อลูกค้า) หากต้องการกระตุ้นการดำเนินการ คุณต้องเพิ่มการดำเนินการต่อรายการในการวนซ้ำกับรายชื่อ และกระตุ้นการดำเนินการของแต่ละรายการในรายชื่อ

หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลทริกเกอร์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการดำเนินการของคุณเพื่อค้นหาทริกเกอร์ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อใช้งานขั้นตอนการทำงาน

เมื่อการใช้งานขั้นตอนการทำงานเกิดข้อผิดพลาด การใช้งานขั้นตอนการทำงานจะถูกทำเครื่องหมายว่าล้มเหลว ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ในรายละเอียดการใช้งานขั้นตอนการทำงาน ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อการใช้งานขั้นตอนการทำงานล้มเหลว:

ข้อผิดพลาดชั่วคราว

ข้อผิดพลาดชั่วคราวคือข้อผิดพลาดชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ Flow ไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จสิ้นได้ระบบจะลองข้อผิดพลาดเหล่านี้อีกครั้งจนกว่าจะดำเนินการสำเร็จหรือถึงขีดจำกัดการหมดเวลาตัวอย่างเช่น หาก Flow ไม่สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ได้เมื่อเรียกใช้การดำเนินการสำหรับตัวเชื่อมต่อ Flow จะลองดำเนินการงานดังกล่าวหลายครั้งก่อนยกเลิก

การลองใหม่จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยการหน่วงเวลาระหว่างการพยายามครั้งต่อไปแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นจากการหน่วงเวลาครั้งก่อนโดยทั่วไปแล้ว เมื่อขั้นตอนการทำงานประสบข้อผิดพลาดชั่วคราว ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวจะยังคงอยู่ในสถานะกำลังทำงานเป็นเวลานานขณะดำเนินการลองใหม่

เมื่อระบบลองใหม่สำเร็จ ขั้นตอนการทำงานจะดำเนินต่อไป หากระบบลองใหม่ประสบกับข้อผิดพลาดถาวร ขั้นตอนการทำงานจะล้มเหลว โดยทุกส่วนขั้นตอนการทำงานจะมีขีดจํากัดการเรียกใช้งานรวมกันสูงสุด 36 ชั่วโมง หากระบบดำเนินการขั้นตอนที่มีข้อผิดพลาดชั่วคราวไม่สำเร็จก่อนถึงขีดจำกัดดังกล่าว ขั้นตอนการทำงานจะล้มเหลว

ขั้นตอนการทำงานที่มีขั้นตอนการรอจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีคำนวณขีดจำกัดการหมดเวลาในขั้นตอนการทำงาน โดยแต่ละส่วนคือกลุ่มของงานที่ดำเนินการร่วมกัน และแต่ละส่วนมีเวลาจำกัด 36 ชั่วโมงตัวอย่างเช่น หากขั้นตอนการทำงานมีขั้นตอนรอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง งานต่างๆ ก่อนขั้นตอนการรอจะถูกเรียกใช้ร่วมกันในส่วนเดียว และงานอื่นๆ หลังจากขั้นตอนการรอจะถูกเรียกใช้ร่วมกันในส่วนอื่น หากขั้นตอนการทำงานมีขั้นตอนการรอหลายส่วน งานระหว่างขั้นตอนการรอจะถูกเรียกใช้ร่วมกันในส่วนเดียว โดยขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีขั้นตอนการรอจะถือว่าเป็นส่วนเดียว

ข้อผิดพลาดชั่วคราวนั้นพบได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากคุณมีขั้นตอนการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันเมื่อเรียกใช้งานหลายครั้ง คุณอาจต้องกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานใหม่

ขั้นตอนหมดเวลา

Step timed out โดยทั่วไปแล้วข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่องานในขั้นตอนการทำงานพยายามสืบค้นข้อมูลมากเกินไปในส่วนเดียว ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขั้นตอนการทำงานที่วนซ้ำรายการ โดยเฉพาะรายการแบบซ้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เกิดไปที่จะดึงข้อมูลได้ทันเวลา

เมื่อขั้นตอนการทำงานประสบข้อผิดพลาดนี้ ระบบจะแสดงทริกเกอร์หรือขั้นตอนการรอเป็น retrying

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขในรายการเข้าถึงและรายการที่ซ้อนกันนั้นถูกต้องปัญหาที่พบบ่อยคือ เงื่อนไขจะตรวจสอบสินค้าทั้งหมดในร้านค้า แทนที่จะตรวจสอบเฉพาะสินค้าในคำสั่งซื้อเท่านั้น

สถานะ 5xx

การดำเนินการของ Flow ส่วนใหญ่คือการสร้างส่งสัญญาณ HTTPโดยในบางครั้ง การสร้างเครือข่ายหรือปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ อาจทำให้การส่งสัญญาณ HTTP ล้มเหลวและแสดงรหัสข้อผิดพลาด 500 และ 599การประสบกับข้อผิดพลาดนี้ครั้งเดียวนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็อาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการงาน แทนที่จะเป็นวิธีกำหนดค่าขั้นตอน

ข้อผิดพลาดประเภทนี้มักจะแสดงบ่อยที่สุดในการส่งคำขอ HTTP แต่สามารถก็เกิดขึ้นได้กับงานส่วนใหญ่

GraphQL ถูกควบคุม

ปริมาณรวมของงานที่ขั้นตอนการทำงานดำเนินการเสร็จสิ้นจะถูกจํากัดโดยขีดจํากัดอัตรา API ซึ่งบางส่วนได้รับการกำหนดในแผนของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณจะไม่ถึงขีดจำกัดดังกล่าว นอกจากว่าขั้นตอนการทำงานมีความซับซ้อนมากหรือมีข้อผิดพลาดทางการออกแบบที่ไม่พึงประสงค์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้น:

  • Liquid หรือเงื่อนไขในการวนซ้ำของขั้นตอนการทำงานกับรายการที่มีข้อมูลจํานวนมาก เช่น การตรวจสอบค่าเมตาฟิลด์ที่มี HTML
  • Liquid หรือเงื่อนไขในการวนซ้ำของขั้นตอนการทำงานกับรายการขนาดใหญ่ เช่น การวนซ้ำ shop.orders ในร้านค้าขนาดใหญ่
  • ขั้นตอนการทำงานจะส่งผลให้เกิดการวนซ้ำที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งจะสร้างขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานรายการใหม่อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หากขั้นตอนการทำงานดังกล่าวใช้ทริกเกอร์เพิ่มแท็กลูกค้าแล้ว และมีการดำเนินการเพิ่มแท็กลูกค้า

หากถึงขีดจํากัดแล้ว คุณจะได้รับข้อผิดพลาด GraphQL throttledข้อผิดพลาดนี้อาจส่งผลต่อขั้นตอนการทำงานอื่นๆ เมื่อพยายามเรียกใช้ ดังนั้นจึงควรแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ทันทีหากเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดถาวร

ข้อผิดพลาดถาวรคือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อ Flow ไม่สามารถเสร็จสิ้นงานได้ และระบบไม่สามารถลองงานดังกล่าวใหม่อีกครั้งได้ ตัวอย่างเช่น หาก Flow ไม่สามารถส่งอีเมลได้เนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่ลองงานนี้อีกครั้ง แต่ขั้นตอนการทำงานจะล้มเหลว

Flow ไม่มีสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงบัญชี Google ชีตของคุณ โปรดเชื่อมต่อบัญชีของคุณอีกครั้ง

ตัวเชื่อมต่อ Google Sheets กำหนดให้คุณลิงก์บัญชีผู้ใช้ Google เข้ากับ Flow เพื่อรับสิทธิ์อนุญาตให้เขียนในชีทข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อ Flow ไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้เขียนในชีต ไม่ว่าจะเนื่องจากบัญชีผู้ใช้ถูกยกเลิกการลิงก์จาก Flow หรือเนื่องจากบัญชีผู้ใช้นั้นไม่สามารถเข้าถึงชีทดังกล่าวได้

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่ใช้สำหรับตัวเชื่อมต่อสามารถเปิดชีตและมีสิทธิ์แก้ไขได้หากมีการเชื่อมโยงบัญชีที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อบัญชีใหม่ได้

ขั้นตอน:
  1. เปิดหรือสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่
  2. เพิ่มการดำเนินการ
  3. เลือกตัวเชื่อมต่อ Google Sheets
  4. คลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” จากนั้นคลิก “เชื่อมต่อ

ได้รับการการดำเนินการ Flow โดยมีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง ลูกค้าไม่ยอมรับอีเมลการตลาด

การดำเนินการส่งอีเมลการตลาดจะไม่ส่งอีเมลไปยังลูกค้าที่ไม่ยอมรับอีเมลดังกล่าว และจะล้มเหลวถาวรหากขั้นตอนพยายามดำเนินการดังกล่าว

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเพิ่มเงื่อนไขในขั้นตอนการทำงานที่ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งานของลูกค้าคุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ตกลงที่จะรับอีเมลการตลาดก่อนส่งปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูล

ขาดแหล่งข้อมูลของ[ประเภทของทรัพยากร]

ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าแหล่งข้อมูล เช่น customer หรือ order ถูกลบออกก่อนที่ขั้นตอนการทำงานจะสามารถดึงข้อมูลได้ เหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการรอ แต่ก็อาจเกิดขึ้นกับทริกเกอร์เช่นกันหากแหล่งข้อมูลถูกลบอย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์ทริกเกอร์เกิดขึ้น

รับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

หากข้อผิดพลาดดังกล่าวจะส่งผลต่อการดําเนินงานในร้านค้าของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้ สามารถสร้างการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดได้เช่นเดียวกับขั้นตอนการทำงานอื่นๆ โดยใช้ทริกเกอร์เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดเสียงรบกวน ดังนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวต่อเวอร์ชันของขั้นตอนการทำงาน

เมื่อเริ่มต้น คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตต่อไปนี้:

การดำเนินการรันอีกครั้ง

ในบางกรณี การรันขั้นตอนการทำงานอาจพบข้อผิดพลาดหรือไม่ได้รันตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสามารถลองการรันที่ผ่านมาใหม่อีกครั้งได้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ของการรันที่ผ่านมาแบบย้อนหลังได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลองดำเนินการรันขั้นตอนการทำงานอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี