ดูตัวอย่างข้อมูล API ที่ใช้ใน Shopify Flow

เมื่อคุณสร้างขั้นตอนการทำงาน คุณอาจต้องการใช้ข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามเงื่อนไขและการดำเนินการ Shopify Flow จะเข้าถึงข้อมูลร้านค้าโดยการเรียกใช้ GraphQL Admin API ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเกือบทุกช่องใน API

ขณะสร้างขั้นตอนการทำงาน คุณมักจะพบชื่อและอธิบายช่องโดยอิงจาก API แต่คุณอาจต้องการทราบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ API ส่งออกมา ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบชื่อแอปของคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน นอกจากนี้ คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจะส่งข้อมูลที่คุณต้องการ หรือในรูปแบบที่คุณต้องการจริงๆ

คุณมีหลายตัวเลือกใน Shopify Flow หากต้องการตรวจสอบข้อมูล

ค้นหาช่องข้อมูลในส่วนผู้ดูแล Shopify

โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะพบข้อมูลดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวอย่างเช่น product.title จะระบุอยู่บนหน้าสินค้า

การใช้ช่องข้อมูลในขั้นตอนการทำงานจริง

คุณสามารถใช้ช่องข้อมูลในขั้นตอนการทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยใช้การดำเนินการเอาต์พุตบันทึก เมื่อคุณเรียกใช้ขั้นตอนการทำงาน การดำเนินการเอาต์พุตบันทึกจะพิมพ์ผลลัพธ์ของตัวแปรและข้อความไปยังหน้าประวัติการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการแจ้งเตือนอย่างเช่นส่งอีเมลภายในได้อีกด้วย

ขั้นตอนในการใช้เอาต์พุตบันทึก:

 1. เลือกทริกเกอร์ที่สามารถทริกเกอร์ด้วยตนเองได้
 2. เพิ่มการดำเนินการเอาต์พุตบันทึกลงในขั้นตอนการทำงานและเชื่อมต่อกับทริกเกอร์
 3. ในการกําหนดค่าเอาต์พุตบันทึก ให้คลิก “เพิ่มตัวแปร” เพื่อเพิ่มตัวแปรที่คุณต้องการตรวจสอบไปยังส่วนเอาต์พุต
 4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้คลิก “เปิดใช้การขั้นตอนงาน
 5. ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานโดยการสั่งงานด้วยตนเองหรือกระตุ้นให้ทริกเกอร์ทำงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ทริกเกอร์คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น ให้สร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ
 6. หลังจากเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานแล้ว ให้ตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของตัวแปรนั้น

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในหน้า JSON

หน้าแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ในส่วนผู้ดูแล Shopify เช่น หน้าคำสั่งซื้อ หน้าสินค้า หรือหน้าลูกค้า จะอนุญาตให้คุณดูข้อมูลที่ป้อนให้กับหน้านั้นๆ ได้ ข้อมูลนี้จะมีการตั้งชื่อและรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่ Shopify Flow ใช้ แต่จะมีค่าตรงกับใน GraphQL Admin API หากต้องการตรวจสอบข้อมูล ให้เพิ่ม .json ไปยัง URL

ตัวอย่างเช่น ไปที่คำสั่งซื้อโดยไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify และไปที่หน้าคำสั่งซื้อแล้วคลิกที่คำสั่งซื้อ ในที่อยู่ของหน้าในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ให้เปลี่ยนที่อยู่จาก:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234

เป็นดังต่อไปนี้:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234.json

ใช้ GraphiQL หรือเครื่องมือ API ภายนอก

คุณสามารถดึงข้อมูลจาก API ได้โดยตรงโดยใช้เครื่องมือ API ภายนอกอย่าง Postman หรือเครื่องมือฟรีที่ Shopify ให้ไว้อย่าง GraphiQL ตัวเลือกนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด แต่อาจต้องใช้ความคุ้นเคยในการสร้างคำสั่ง GraphQL อยู่บ้าง

สำหรับ GraphiQL นั้น Shopify มีให้ใช้ทั้งแบบ GraphiQL Explorer บนเว็บพร้อมข้อมูลทั่วไปและแบบแอป GraphiQL ด้วย GraphiQL คุณสามารถสร้างคำสั่ง GraphQL ที่ตรงกับชื่อช่องข้อมูลที่คุณเห็นใน Shopify Flow ได้ นอกจากนี้ ค่าดังกล่าวยังตรงกับร้านค้าของคุณหากใช้แอปอีกด้วย

เมื่อใช้เครื่องมือนี้ คุณจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า Shopify Flow ใช้ข้อมูลใด ด้วยข้อมูลร้านค้าจริงของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสร้างคำสั่งต่อไปนี้:

{
 orders(first:5, reverse:true) {
  nodes {
   createdAt
   app {
    name
   }
   channelInformation {
    app {
     title
    }
   }
  }
 }
}

ในผลลัพธ์ต่อไปนี้ ตัวแปร order / app / name จะแสดงชื่อแอปของคำสั่งซื้อ ในกรณีนี้ ระบบได้สร้างคำสั่งซื้อจากแอปคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ดังนั้นจะได้ค่าเป็น Draft Orders ข้อมูลช่องทางมีให้ใช้งานเฉพาะแอป Point of Sale

{
 "data": {
  "orders": {
   "nodes": [
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:32:41Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:29:12Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:23:10Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:20:53Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T15:45:15Z",
     "app": {
      "name": "Point of Sale"
     },
     "channelInformation": {
      "app": {
       "title": "Point of Sale"
      }
     }
    }
   ]
  }
 }

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี