เอาท์พุตบันทึก

เอาต์พุตบันทึกจะเขียนเอาต์พุตข้อความลงในบันทึกการทำงานของขั้นตอนการทำงานในส่วนรายละเอียดการทำงานของหน้าประวัติการทำงานซึ่งมีประโยชน์ในการแก้ไขจุดบกพร่องของขั้นตอนการทำงานโดยการดูข้อมูลในสภาพแวดล้อม หรือการดูผลลัพธ์ของ Liquid Expression สำหรับเวิร์กโฟลว์

ช่อง

การดำเนินการเอาท์พุตบันทึกจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “เอาท์พุตบันทึก”
ช่อง คำอธิบาย
เอาท์พุต ต้องระบุข้อความที่จะเขียนไปยังเอาท์พุตบันทึกโดยการดำเนินการเอาท์พุตบันทึก

ทริกเกอร์

สามารถใช้งานการดำเนินการเอาท์พุตบันทึกได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่เขียนชื่อการสั่งซื้อไปยังบันทึกการเรียกใช้งานขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานในตัวอย่างนี้ การดำเนินการเอาท์พุตบันทึกจะเขียนชื่อของคำสั่งซื้อลงในบันทึกการเรียกใช้งานของขั้นตอนการทำงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี