รับข้อมูลสินค้า

คุณสามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลสินค้าเพื่อดึงข้อมูลสินค้าจากร้านค้าของคุณในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลสินค้า คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงานดังกล่าวในร้านค้าของคุณหรือจากแอป ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลสินค้าประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “รับข้อมูลสินค้า”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี วิธีการจัดเรียงข้อมูลที่ส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนสินค้าสูงสุด จำเป็นต้องมี จำนวนสินค้าสูงสุดที่ระบบสามารถส่งกลับจากคำค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล ต้องระบุ คำค้นหาที่ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือก ขั้นสูง เพื่อสร้างคำค้นหาสินค้าของคุณเอง โดยใช้ API โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหาของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกสินค้า สามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลสินค้า” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลสินค้า” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รับข้อมูลสินค้า” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลสินค้า” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ getProductData

ทริกเกอร์

สามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลสินค้าได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดของสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันจันทร์ ณ เวลา 9:00 น. การดำเนินการ "รับข้อมูลสินค้า" สามารถใช้รวบรวมข้อมูลสำหรับสินค้าที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบบจะส่งอีเมลพร้อมรายการคำอธิบายสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี