Ürün verilerini al

Ürün verilerini kullanan iş akışlarında mağazanızdan ürün verilerini almak için Ürün verilerini al işlemini kullanabilirsiniz. Bu işlemi, Planlanan zaman tetikleyici dahil tüm iş akışlarında kullanabilirsiniz. İş akışı, Planlanan zaman tetikleyicisini kullanan iş akışlarında bir etkinlik sonucunda başlamak yerine belirlediğiniz zamanda başlar. Mağazanızda veya uygulamada iş akışını başlatan belirli bir etkinlik olmadığından hiçbir veri otomatik olarak dahil edilmez.

Alanlar

Ürün verilerini al işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Ürün verilerini al işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Verileri sıralama ölçütü Gereklidir. Arama sorgusu tarafından döndürülen verilerin sıralanma şekli.
Maksimum ürün sayısı Gereklidir. Seçtiğiniz arama sorgusu tarafından döndürülebilecek maksimum ürün miktarı.
Verileri filtrelemek için bir sorgu seçin Gerekli. İş akışında kullanılacak verileri alan arama sorgusu. Shopify'ın API arama sözdizimini kullanarak kendi ürünler sorgunuzu oluşturmak için Gelişmiş'i seçin.
Sorguyu düzenleyin Ürünleri seçmek için kullanılan arama sorgusu. Sorgu düzenlenerek sonuçlar özelleştirilebilir.

Döndürülen veriler

Ürün verilerini al işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, sorgunuza dayalı olarak mağazanızdan verileri ayıklar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Ürün verilerini al işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Ürün verilerini al değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde sorgunuzla ayıklanan verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Ürün verilerini al'ı seçin. Değişkenler özel olarak oluşturulmuşsa getProductData nesnesini kullanın.

Tetikleyiciler

Ürün verilerini al işlemi herhangi bir iş akışında kullanılabilir.

Örnek

Geçtiğimiz haftada eklenen ürünlerin ayrıntılarını içeren bir e-posta gönderen iş akışı örneği.

Bu örnek iş akışında, bir iş akışı her pazartesi saat 09:00'da başlayacak şekilde planlandı. Ürün verilerini al işlemi, geçen hafta oluşturulan ürünlerin verilerini toplamak için kullanılır. Ürün açıklamalarının listesini içeren bir e-posta gönderilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene