Şirket meta alanını kaldır

Şirket meta alanını kaldır işlemi, iş akışını tetikleyen siparişten meta alanları kaldırır.

Alanlar

Şirket meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Şirket meta alanını kaldır işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.

Tetikleyiciler

Şirket meta alanını kaldır işlemi, tetikleyici tarafından işleme eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Şirket kimliği), meta alanının kaldırılacağı şirketi tanımlar. Şirket kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Şirket meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Belirli bir koşul karşılandığında bir şirket meta alanını kaldıran iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, ana müşteri test@example.com e-posta adresine sahip olduğunda bir şirket meta alanı (custom.certification) kaldırılır.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene