Bedrijfsmetaveld verwijderen

Met de actie Bedrijfsmetaveld verwijderen worden metavelden uit het bedrijf verwijderd dat de workflow activeert.

Op deze pagina

Velden

De actie Bedrijfsmetaveld verwijderen bevat de volgende velden.

Velden die in de actie 'Bedrijfsmetaveld bijwerken' worden gebruikt.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte, voorkom je dat je metavelden botsen met andere metavelden.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Bedrijfsmetaveld bijwerken bevat een verborgen veld dat door de trigger is toegevoegd. Dit veld, Bedrijfs-ID, bepaalt uit welk bedrijf een metaveld wordt verwijderd. De bedrijfs-ID is een standaardinstelling en kan niet worden gewijzigd.

Je kunt de actie Bedrijfsmetaveld verwijderen gebruiken in workflows die met de volgende triggers worden gestart:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een metaveld van een bedrijf verwijdert wanneer aan een specifieke voorwaarde is voldaan

In deze voorbeeldworkflow wordt een metaveld custom.certification van een bedrijf verwijderd wanneer de hoofdklant het e-mailadres test@voorbeeld.com heeft.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis