Bedrijf verwijderen

Met de actie Bedrijf verwijderen wordt een bedrijf uit je winkel verwijderd.

Op deze pagina

Velden

Voor de actie Bedrijf verwijderen zijn geen extra velden nodig.

Triggers

De actie Bedrijf verwijderen bevat een verborgen veld dat door de trigger is toegevoegd. Dit veld, Bedrijfs-ID, bepaalt welk bedrijf wordt verwijderd. De bedrijfs-ID wordt vanuit een trigger ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Deze actie is te gebruiken in workflows die na de volgende triggers starten:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een bedrijf verwijdert wanneer aan een specifieke voorwaarde wordt voldaan

In deze voorbeeldworkflow wordt een bedrijf verwijderd wanneer de aantekening bij het bedrijf de woorden Dit bedrijf verwijderen bevat.

API-gegevens

Bekijk de companyDelete-mutatie voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis