Verwijder metaveld klant

De actie klant-Metaveld verwijderen verwijdert Metavelden bij de klant die de workflow triggert.

Velden

De actie klant-Metaveld verwijderen bevat de volgende velden.

Velden die gebruikt worden in de actie 'klant-Metaveld verwijderen'.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een Metaveld-naamruimte is een opslag voor een groep Metavelden. Door Metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je Metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de Metaveld-waarde.

Triggers

De actie klant-Metaveld verwijderen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Klant-ID, bepaalt uit welke collectie het Metaveld wordt verwijderd. De klant-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie klant-Metaveld verwijderen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een klant-Metaveld verwijdert als een klantaccount wordt uitgeschakeld

In deze voorbeeldworkflow wordt een klant-Metaveld bij een klant verwijderd wanneer diens account wordt uitgeschakeld.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis