Voeg producten aan collecties toe

Met de actie Product toevoegen aan collecties wordt het product toegevoegd dat de workflow triggert voor een collectie.

Op deze pagina

Velden

De actie Product toevoegen aan collecties bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Product toevoegen aan collecties.
Veld Beschrijving
Collecties De collecties waaraan het product wordt toegevoegd. Klik op Collecties selecteren om de collecties te selecteren waar je een product aan wilt toevoegen. Bestaande collecties moeten worden gekozen. Nieuwe collecties kunnen niet worden gemaakt met de actie Product toevoegen aan collecties.

Triggers

De actie Voeg product aan collecties toe heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Product-ID, bepaalt welk product toegevoegd wordt aan een collectie. De product-ID is standaard ingesteld en kan niet worden bewerkt.

De actie Voeg product aan collecties toe kan worden gebruikt in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een product aan een collectie toevoegt wanneer het wordt toegevoegd aan de winkel

In deze voorbeeldworkflow wordt een product toegevoegd aan een collectie wanneer het aan de winkel wordt toegevoegd.

API-gegevens

Bekijk de mutatie collectionAddProducts voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis