Klant toevoegen metaveld

De actie klant-Metaveld toevoegen voegt een Metaveld toe aan de klant die de workflow triggert, of werkt een bestaand Metaveld van die klant bij.

Velden

De actie klant-Metaveld toevoegen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie 'klant-Metaveld toevoegen'.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een Metaveld-naamruimte is een opslag voor een groep Metavelden. Door Metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je Metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de Metaveld-waarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het Metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type Metaveld.
Type Het gegevenstype van de Metaveld-waarde.

Triggers

De actie klant-Metaveld toevoegen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Klant-ID, bepaalt aan welke klant een Metaveld wordt toegevoegd. De klant-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie klant-Metaveld toevoegen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een klant-Metaveld toevoegt wanneer een klant wordt aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een klant-Metaveld toegevoegd aan alle pas aangemaakte klanten.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis