Collectiemetaveld verwijderen

Met de actie collectie-Metaveld verwijderen worden Metavelden verwijderd uit de collectie die de workflow activeert.

Velden

De actie collectie-Metaveld verwijderen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie 'collectie-Metaveld verwijderen'.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een Metaveld-naamruimte is een opslag voor een groep Metavelden. Door Metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je Metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de Metaveld-waarde.

Triggers

De actie collectie-Metaveld verwijderen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Collectie-ID, bepaalt van welke collectie de Metavelden verwijderd worden. De collectie-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie collectie-Metaveld verwijderen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een collectie-Metaveld verwijdert wanneer een collectie wordt aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een collectie-Metaveld verwijderd uit alle pas aangemaakte collecties.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis