Productvariantmetaveld bijwerken

Met de actie Productvariantmetaveld bijwerken voeg je een metaveld toe aan de productvariant die de workflow triggert of werk je een bestaand metaveld voor die productvariant bij.

Op deze pagina

Velden

De actie Productvariantmetaveld bijwerken bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Productvariantmetaveld bijwerken.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte, voorkom je dat je metavelden botsen met andere metavelden.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type metaveld.
Type Het data-type van de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Productvariantmetaveld bijwerken heeft verborgen velden die zijn toegevoegd door de trigger. Deze velden, Product-ID en Productvariant-ID, bepalen aan welk product en welke productvariant er een metaveld moet worden toegevoegd. De product-ID en de productvariant-ID zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

De actie Productvariantmetaveld bijwerken kan worden gebruikt in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een productvariantmetaveld toevoegt wanneer de voorraad gelijk is aan of kleiner is dan nul

In deze voorbeeldworkflow wordt een productvariantmetaveld toegevoegd aan een productvariant wanneer de voorraad gelijk is aan of kleiner is dan nul.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis