Producttags toevoegen

Met de actie Producttags toevoegen wordt een tag toegevoegd aan het product dat de workflow triggert.

Velden

De actie Producttags toevoegen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt bij de actie Producttags toevoegen.
Veld Beschrijving
Tags De tags die je aan een product kunt toevoegen. Tags zijn hoofdlettergevoelig. Als je meerdere tags wilt toevoegen, doe je een van de volgende dingen:
  • Vul elke tag apart in door deze in te typen en vervolgens de Enter-knop in te drukken.
  • Vul meerdere tags in door ze tussen komma's te plaatsen. Spaties tussen komma's worden verwijderd.

    Als je bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3 invult en daarna op de Enter-knop drukt, wordt tag1,tag2,tag3 in de actie weergegeven. Als de actie wordt uitgevoerd, worden drie aparte tags toegevoegd: tag1, tag2 en tag3.

Triggers

Bij de actie Producttags toevoegen voegt de trigger een verborgen veld toe. Dit veld, Product-ID, vindt het product waaraan tags moeten worden toegevoegd. De product-ID is standaard ingesteld en kan worden gebruikt voor triggers die producten of varianten bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een tag toevoegt wanneer een product aan de winkel wordt toegevoegd

In deze voorbeeldworkflow wordt de tag new arrival toegevoegd aan alle pas aangemaakte producten.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk de tagsAdd-mutatie.

Veelvoorkomende problemen

Flow zegt dat het een tag heeft toegevoegd, maar de tag is niet beschikbaar in het beheercentrum.

Reden: een app (meestal) of Admin-gebruiker heeft de tag overschreven. Dit kan voorkomen omdat veel apps dezelfde gebeurtenissen als Flow gebruiken, zoals 'Bestelling aangemaakt'. Flow is meestal het eerst klaar, waarna andere apps bewerkingen uitvoeren die geen rekening houden met de nieuwe tags.

Oplossing: in dit soort gevallen kun je er het best voor zorgen dat de app een actie in Flow heeft die je kunt aanroepen nadat Flow is uitgevoerd. Als een dergelijke actie niet beschikbaar is, vraag je aan de ontwikkelaars van de app hoe je kunt voorkomen dat jouw tags door de app worden overschreven. Als je het probleem niet met de app kunt oplossen, kun je proberen een 'Wacht'-stap in Flow in te voegen, zodat Flow pas op een later moment tags toevoegt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis