Productmetaveld verwijderen

Met de actie Productmetaveld verwijderen verwijder je metavelden van het product dat de workflow triggert.

Op deze pagina

Velden

De actie Verwijder productmetaveld bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Verwijder productmetaveld.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte, voorkom je dat je metavelden botsen met andere metavelden.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Verwijder productmetaveld heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Product-ID, bepaalt van welk product het metaveld verwijderd wordt. De product-ID is standaard ingesteld en kan niet worden bewerkt.

De actie Verwijder productmetaveld kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een product-metaveld verwijdert wanneer een product is gearchiveerd

In deze voorbeeldworkflow wordt een product-metaveld verwijderd wanneer de productstatus verandert van actief in gearchiveerd.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis