Collectiegegevens ophalen

In workflows die collectiegegevens gebruiken kun je de actie Collectiegegevens ophalen gebruiken om collectiegegevens op te halen uit je winkel. Je kunt deze actie in alle workflows gebruiken, inclusief de trigger Gepland tijdstip. In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement. Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.

Velden

De actie Collectiegegevens ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Collectiegegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximumaantal collecties Vereist. Het maximumaantal collecties dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor collecties aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die gebruikt wordt om collecties te selecteren. Deze query kan bewerkt worden om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Collectiegegevens ophalen zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel op basis van je query geëxtraheerd en worden ze beschikbaar voor gebruik in de volgende stappen in je workflow.

Wanneer je een actie Collectiegegevens ophalen aan een workflow toevoegt, is er bij stappen die op deze actie volgen een variabele Collectiegegevens ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Collectiegegevens ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste variabelen het getCollectionData object.

Triggers

De actie Collectiegegevens ophalen kan in elke workflow gebruikt worden.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een interne e-mail verzendt als er collecties zijn met de titel Nieuw.

In deze voorbeeldworkflow wordt een interne e-mail verzonden als er collecties zijn met de titel Nieuw.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis