Pobierz dane kolekcji

W procesach workflow wykorzystujących dane o kolekcji możesz użyć czynności Pobierz dane kolekcji w celu pobrania ze sklepu informacji o kolekcji. Możesz użyć tej czynności w dowolnym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. Workflow używający wyzwalacza Zaplanowany czas uruchamia się w podanym czasie, a nie w wyniku wystąpienia zdarzenia. Ponieważ w Twoim sklepie lub aplikacji nie wystąpiło konkretne zdarzenie, które uruchamia workflow, żadne dane nie są automatycznie uwzględniane.

Pola

Czynność Pobierz dane kolekcji zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Pobierz dane kolekcji.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba kolekcji Wymagane. Maksymalna liczba kolekcji, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania.
Wybierz zapytanie, aby przefiltrować dane Wymagane. Zapytanie wyszukiwania pozyskujące dane, które mają być użyte w workflow. Wybierz opcję Zaawansowane w celu utworzenia własnego zapytania o kolekcje, używając składni wyszukiwania API Shopify.
Edytuj zapytanie Zapytanie wyszukiwania używane do wybierania kolekcji. To zapytanie może być edytowane w celu dostosowania wyników.

Zwrócone dane

Sama czynność Pobierz dane kolekcji nie wymaga żadnych bezpośrednich działań w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane ze sklepu na podstawie zapytania i udostępnia te dane do wykorzystania w kolejnych krokach w workflow.

Po dodaniu czynności Pobierz dane kolekcji do workflow, kroki, które następują po tej czynności, mają zmienną Pobierz dane kolekcji w selektorze zmiennych. Aby użyć danych wyodrębnionych przez zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz opcję Pobierz dane kolekcji w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. W przypadku niestandardowych zmiennych należy użyć getCollectionData obiektu.

Wyzwalacze

Czynność Pobierz dane kolekcji może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykładowy workflow, który wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail, jeśli istnieją kolekcje o tytule Nowe.

W tym przykładowym workflow wewnętrzna wiadomość e-mail jest wysyłana, jeśli istnieją kolekcje o tytule Nowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo