Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia

Czynność Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia polega na dodaniu tagu do wersji roboczej zamówienia, która uruchamia workflow.

Podczas tworzenia zamówienia na podstawie wersji roboczej zamówienia jego tagi są przenoszone i dodawane jako tagi zamówienia.

Na tej stronie

Pola

Czynność Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia.
Pole Opis
Tagi Tagi przeznaczone do dodania do wersji roboczej zamówienia. W tagach rozróżniana jest wielkość liter. Aby dodać wiele tagów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności dodawane są trzy oddzielne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID wersji roboczej zamówienia identyfikuje wersję roboczą zamówienia, do której mają zostać dodane tagi. ID wersji roboczej zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagów po utworzeniu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładzie workflow tagi new i draft są dodawane do wszystkich nowo utworzonych wersji roboczych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsAdd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo