Usuń metapole lokalizacji firmy

Czynność Usuń metapole lokalizacji firmy polega na usunięciu metapól z lokalizacji firmy, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole lokalizacji firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole lokalizacji firmy.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole lokalizacji firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID kolekcji firmy identyfikuje lokalizację firmy, z której ma zostać usunięte metapole. ID lokalizacji firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole lokalizacji firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład procesu workflow, który polega na usunięciu metapola lokalizacji firmy po spełnieniu określonego warunku

W tym przykładowym workflow metapole lokalizacji firmy location.custom_id jest usuwane, gdy uwaga dotycząca lokalizacji firmy zawiera słowo tymczasowe.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo