Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail

Czynność Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail wysyła wiadomość e-mail z flow@shopify.com. W przypadku problemów z otrzymywaniem e-maili od Flow sprawdź, czy Twój e-mail nie filtruje e-maili z tego adresu.

Ponieważ zmienne nie mogą być używane do dostosowywania adresu, na który wysyłany jest e-mail, na potrzeby wysyłania wiadomości e-mail do pracowników zaleca się korzystać z czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail. Aby zautomatyzować wiadomości e-mail do klientów, użyj automatyzacji marketingowych.

Na tej stronie

Pola

Czynność Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail.
Pole Opis
Adres e-mail Adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość. Aby wysyłać e-maile do wielu osób, rozdzielaj ich adresy e-mail przecinkiem. Nie możesz używać zmiennych do dostosowania adresu e-mail.
Temat Temat e-maila.
Wiadomość Wiadomość w wiadomości e-mail.

Wyzwalacze

Czynność Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail może być używana w każdym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który wysyła wiadomość e-mail, gdy złożone jest zamówienie o wartości większej niż 500 USD

W tym przykładzie workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy złożone zostanie zamówienie o wartości większej niż 500 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo