Archiwizuj zamówienie

Czynność Archiwizuj zamówienie polega na archiwizacji zamówienia, które uruchamia workflow.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Archiwizuj zamówienie ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, które ma zostać zarchiwizowane. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Archiwizuj zamówienie może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego realizacji

W tym przykładzie workflow zamówienie jest zarchiwizowane po jego zrealizowaniu.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Zamknij zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo