Utworzono zdarzenie realizacji

Wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji uruchamia workflow, gdy wystąpią zmiany statusu realizacji istniejącego zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji mogą być używane poniższe czynności.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail, gdy status realizacji to „gotowe do odbioru”

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy realizacja ma status „gotowe do odbioru”.

Testowanie wyzwalacza Utworzono zdarzenie realizacji

Ten wyzwalacz jest używany w przypadku realizacji firm zewnętrznych, a nie do zdarzeń ręcznej realizacji. Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, skontaktuj się z zewnętrzną firmą realizującą zamówienia, aby dowiedzieć się, jak złożyć zamówienie testowe.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zdarzenie realizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo