Zaktualizowano status produktu

Wyzwalacz Zaktualizowano status produktu uruchamia workflow, gdy użytkownik w Twojej organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej zmieni status produktu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zaktualizowano status produktu mogą być używane następujące czynności.

Przykład:

Przykładowy workflow, który udostępnia produkt w kanale sprzedaży Sklep online, gdy jego status zmieni się z „zarchiwizowany” na „aktywny”

W tym przykładowym workflow produkt jest udostępniany w kanale sprzedaży Sklep online, gdy jego status zmieni się z „zarchiwizowany” na „aktywny”.

Testowanie wyzwalacza Zaktualizowano status produktu

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, zmień status produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Zaktualizowano status produktu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Publikacja produktu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo