Klient przerywa realizację zakupu

Wyzwalacz Klient przerywa realizację zakupu uruchamia workflow, gdy klient przerwie realizację zakupu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Klient przerywa realizację zakupu mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje tag klienta, gdy klient przerywa realizację zakupu

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do profilu klienta, gdy klient przerwie realizację zakupu.

Testowanie wyzwalacza Klient przerywa realizację zakupu

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, wejdź do sklepu online w taki sam sposób, jak przy składaniu zamówienia testowego. Po wprowadzeniu szczegółów realizacji zakupu opuść stronę zamiast sfinalizować transakcję.

Szczegóły API

Wyzwalacz Klient przerywa realizację zakupu umożliwia podjęcie czynności za pomocą poniższych obiektów API GraphQL:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo