Utworzono firmę

Wyzwalacz Utworzono firmę uruchamia workflow po utworzeniu nowej firmy.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono firmę mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który aktualizuje uwagę dotyczącą firmy po utworzeniu firmy

W tym przykładowym workflow uwaga dotycząca firmy jest aktualizowana po utworzeniu nowej firmy.

Testowanie wyzwalacza Utworzono firmę

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz firmę.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono firmę umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Company Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo