Włączono konto klienta

Wyzwalacz Włączono konto klienta uruchamia workflow, gdy profil klienta stanie się kontem klienta. Ta zmiana statusu ma miejsce, gdy klient zaakceptuje e-mailowe zaproszenie do utworzenia konta lub gdy utworzy konto podczas realizacji zakupu w sklepie online.

Ten wyzwalacz ma zastosowanie tylko do klasycznych kont klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Konta klientów.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Włączono konto klienta mogą być używane następujące czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który dodaje tag klienta po włączeniu konta klienta

W tym przykładowym workflow tag klienta dodawany jest po włączeniu konta klienta.

Testowanie wyzwalacza Włączono konto klienta

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, wyślij e-mail w celu tworzenia konta klienta i odpowiedz na wiadomość z zaproszeniem do utworzenia konta.

Szczegóły API

Wyzwalacz Włączono konto klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Klient.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo