Połączono zamówienie do realizacji

Wyzwalacz Połączono zamówienie do realizacji uruchamia workflow, gdy zamówienie do realizacji jest łączone przez Ciebie lub przez aplikację firmy zewnętrznej. Procesy workflow wykorzystujące ten wyzwalacz będą działać na nowo połączonym zamówieniu do realizacji ze wszystkimi powiązanymi pozycjami.

Przekazywane dane

Do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Połączono zamówienie do realizacji przekazywane są poniższe dane.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem.
Dane Opis
zamówienie do realizacji Zamówienie do realizacji, które zostało utworzone. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie zamówienia do realizacji API GraphQL Admin

Testowanie wyzwalacza

Aby przetestować aktywny workflow, który zaczyna się od tego wyzwalacza, możesz wykonać następujące czynności:

  • Połącz zamówienie do realizacji w panelu administracyjnym Shopify: Wybierz zamówienie obejmujące kilka pozycji ze strony Zamówienie. Podziel zamówienie do realizacji, a następnie połącz je.
  • Skontaktuj się z zewnętrzną aplikacją do zarządzania zamówieniami, aby połączyć zamówienie do realizacji za pomocą obiektu mutacji fulfillmentOrderMerge .

Czynności

Ten wyzwalacz udostępnia zamówienie do realizacji, pozwala na użycie dowolnej czynności, której wymaga zamówienie do realizacji, w tym:

Obiekty zamówienia do realizacji umożliwiają dostęp do innych danych, takich jak powiązane zamówienie, mogą być używane wraz z następującymi czynnościami dotyczącymi zamówień:

Zamówienia do realizacji zawierają również listy danych, takich jak pozycje. Używając czynności For each, możesz przeglądać te listy w pętli i wykonywać czynności na każdej pozycji.

Przykład:

Przykład workflow, który wysyła wiadomość e-mail po połączeniu zamówienia do realizacji

W tym przykładowym workflow po połączeniu zamówienia do realizacji wysyłana jest wewnętrzna wiadomość e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo