Zarejestruj płatność

Czynność Rejestruj płatność polega na rejestracji płatności za zamówienie, które uruchamia workflow. Jeśli chcesz użyć funkcji Rejestruj płatność w swoim workflow, w panelu administracyjnym Shopify musisz skonfigurować ręczne rejestrowanie płatności.

Na przykład, tworzysz workflow, który używa wyzwalacza Utworzono zamówienie i czynności Rejestruj płatność. Wyzwalacz Utworzono zamówienie uruchamia workflow tylko wtedy, gdy zostanie utworzone nowe zamówienie i nie monitoruje zamówienia dla nowych transakcji. Jeśli zamówienie jest edytowane lub istnieje możliwość sprzedaży droższych produktów po zakupie, nowa płatność nie zostanie zarejestrowana. W takim przypadku użyj wyzwalacza Utworzono transakcję zamówienia, który uruchamia workflow za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa transakcja dla zamówienia.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Rejestruj płatność ma ukryte pole dodane do tej czynności przez wyzwalacz. To pole ID zamówieniaidentyfikuje zamówienie, dla których ma być zarejestrowane płatność. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Rejestruj płatność może być używana w procesach workflow, które rozpoczynają się od następujących wyzwalaczy:

Przykład

Przykład workflow, który rejestruje płatność za zamówienie, gdy jego poziom ryzyka jest średni lub niski

W tym przykładowym workflow płatność jest rejestruna dla zamówienia, gdy poziom ryzyka jest niski lub wyższy.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z obiektem Transakcja.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo