Aktualizuj metapole lokalizacji firmy

Czynność Aktualizuj metapole lokalizacji firmy polega na dodaniu metapola do lokalizacji firmy, która uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tej lokalizacji firmy.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole lokalizacji firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole lokalizacji firmy.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole lokalizacji firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID lokalizacji firmy identyfikuje lokalizację firmy, do której ma zostać dodane metapole. ID lokalizacji firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole lokalizacji firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole lokalizacji firmy po utworzeniu lokalizacji firmy

W tym przykładowym workflow metapole location.type jest dodawane z wartością siedziba do wszystkich lokalizacji firm utworzonych z uwagą główna lokalizacja.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo