Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon

Handlingen Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon legger til et metafelt for bedriftslokalisasjonen som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for bedriftslokalisasjonen.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bedriftslokalisasjons-ID, identifiserer bedriftslokalisasjonen metafeltet skal legges til for. Bedriftslokalisasjons-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for bedriftslokalisasjon kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt for en bedriftslokalisasjon når en bedriftslokalisasjon opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges metafeltet location.type til med verdien headquarters for alle bedriftslokalisasjoner som opprettes med merknaden main location.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis