Oppdater metafelt for bestilling

Handlingen Oppdater metafelt for bestilling legger til et metafelt i bestillingen som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt i bestillingen.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for bestilling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for bestilling.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for bestilling har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen metafeltet skal legges til i. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for bestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et bestillingsmetafelt når en bestilling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges et bestillingsmetafelt til alle nyopprettede bestillinger.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis