Oppretting av refusjon

Utløseren Refusjon opprettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp helt eller delvis refunderer en bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Refusjon opprettet.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en refusjon opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når det opprettes en refusjon.

Teste utløseren Refusjon opprettet

Opprett en testbestilling og opprett så en retur for den for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Refusjon opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis