Refusionen er oprettet

Udløseren Refusion er oprettet starter et workflow, når en bruger i din organisation eller en tredjepartsapp refunderer en ordre helt eller delvist.

Handlinger

Du kan anvende følgende handlinger i workflows, der starter med udløseren Refusion er oprettet.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der sender en mail, når der oprettes en refusion

I dette workfloweksempel sendes der en mail, når en refusion oprettes.

Test af udløseren Refusion er oprettet

Hvis du vil teste et workflow, der starter med denne udløser, skal du oprette en testordre og derefter oprette en returnering for den.

API-detaljer

Med udløseren Refusion er oprettet kan du foretage handlinger med Ordrer Graphql API-objektet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis