Återbetalning skapad

Utlösaren "Återbetalning skapad" startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en app från tredje part delvis eller helt återbetalar en order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Återbetalning skapad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en återbetalning skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en återbetalning skapas.

Testa utlösaren ”Återbetalning skapad”

Skapa en testorder och skapa sedan en retur för den för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Återbetalning skapad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis