Order distribuerad

Utlösaren "Order betald" startar ett arbetsflöde när en orders betalningsstatus ändras till betald. En order har statusen betald när en kreditkortsbetalning har tagits emot eller när en order med en manuell betalningsmetod markeras som betald.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Order betalad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg i en order när den är betald

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i en order när den är betald.

Testa utlösaren ”Order betald”

Skapa en testorder och ta betalt för den för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Order betalad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis