Order redo för distribution

Utlösaren Ordern är redo att distribueras startar ett arbetsflöde när en order har slutfört riskbedömningen och har lager tillgängligt för ordern.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Order redo för distribution.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som pausar en distributionsorder om den har taggen Pausa.

I det här exempelarbetsflödet, kommer en distributionsorder att pausas om den har taggen Pausa.

Testa utlösaren Ordern redo att distribueras

Skapa en testorder för att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare. Ordern måste slutföra riskanalys och ha lager tillgängligt för ordern.

API-uppgifter

Med utlösaren Order redo för distribution kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis