คำสั่งซื้อพร้อมสำหรับการจัดการ

ทริกเกอร์คำสั่งซื้อที่พร้อมให้จัดการจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อมีคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งมีสินค้าคงคลังพร้อมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว

การดำเนินการ

คุณสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์คำสั่งซื้อพร้อมสำหรับการจัดการได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่พร้อมสำหรับการจัดการ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบได้จัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไว้สำหรับคำสั่งซื้อเมื่อคำสั่งซื้อนั้นพร้อมสำหรับการจัดการ

การทดสอบทริกเกอร์คำสั่งซื้อที่พร้อมให้จัดการ

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้สร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบขึ้นมา โดยคำสั่งซื้อจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งมีสินค้าคงคลังพร้อมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว

รายละเอียด API

ทริกเกอร์คำสั่งซื้อพร้อมสำหรับการจัดการจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยออบเจ็กต์ใน API Graphql ของคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี