มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว

ทริกเกอร์ มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว ใน Shopify Flow จะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อได้มอบหมายสิทธิ์ให้กับผู้ติดต่อที่ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทแล้ว

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลการเข้าถึงแบบ B2B เมื่อมีการมอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว

ในขั้นตอนการทำงานอย่างนี้ ผู้ติดต่อจะได้รับอีเมลการเข้าถึง B2B เมื่อได้รับมอบหมายสิทธิ์อนุญาตที่ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทแล้ว

การทดสอบทริกเกอร์ "มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว"

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทในตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะจากส่วนผู้ดูแล Shopify เช่น ส่วนผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง

รายละเอียด API

ทริกเกอร์มอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ติดต่อของบริษัทแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ผู้ติดต่อของบริษัท

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี