วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มทำงานเมื่อการวิเคราะห์การหลอกลวงของคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ทริกเกอร์นี้ใช้สำหรับร้องขอการประเมินความเสี่ยงของ Shopify เท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการประเมินความเสี่ยงของผู้ให้บริการภายนอก

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้วได้

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหากมีความเสี่ยงในระดับสูง

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อหากความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

การทดสอบทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้สร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่จะทริกเกอร์การวิเคราะห์การหลอกลวงของ Shopify

รายละเอียด API

ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ของคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี