สร้างข้อมูลติดต่อของบริษัทแล้ว

ทริกเกอร์สร้างผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว ใน Shopify Flow จะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยังบริษัท

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์สร้างผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลการเข้าถึงแบบ B2B เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อของบริษัทไปยังบริษัท

ในขั้นตอนการทำงานอย่างนี้ ผู้ติดต่อจะได้รับอีเมลการเข้าถึง B2B เมื่อมีการเพิ่มไปยังบริษัท

การทดสอบทริกเกอร์ "สร้างผู้ติดต่อของบริษัทแล้ว"

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ โปรดสร้างผู้ติดต่อใหม่ในส่วนผู้ดูแล Shopify

รายละเอียด API

ทริกเกอร์สร้างผู้ติดต่อของบริษัทแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ผู้ติดต่อของบริษัท

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี