Contactpersoon van bedrijf aangemaakt

De trigger Contactpersoon bedrijf aangemaakt start een workflow wanneer een nieuwe contactpersoon aan een bedrijf is toegevoegd.

Acties

Je kunt de volgende acties gebruiken in workflows die met de trigger Bedrijfslocatie aangemaakt worden gestart.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail met B2B-toegangsgegevens verzendt wanneer een contactpersoon aan een bedrijf is toegevoegd

In deze voorbeeldworkflow krijgt de contactpersoon een e-mail met B2B-toegangsgegevens toegestuurd wanneer de contactpersoon aan een bedrijf is toegevoegd.

De trigger 'Contactpersoon bedrijf aangemaakt' testen

Als je een workflow wilt testen die met deze trigger wordt gestart, maak je in het Shopify-beheercentrum een nieuwe contactpersoon voor een bedrijf aan.

API-gegevens

Met de trigger Contactpersoon bedrijf aangemaakt kun je acties uitvoeren met het CompanyContact Graphql API-object.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis