Fulfilmentorderregels voorbereid voor lokale bezorging

De trigger Fulfilmentorderregels voorbereid voor lokale bezorging start een workflow wanneer de orderregels voor een fulfilmentbestelling klaarstaan voor lokale bezorging.

Acties

Je kunt de volgende acties gebruiken in workflows die starten met de trigger Fulfilmentorderregels voorbereid voor lokale bezorging.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail verzendt met de ID en locatie van een fulfilmentbestelling wanneer de orderregels van die bestelling klaar zijn voor bezorging

In deze voorbeeldworkflow wordt een e-mail verzonden wanneer de orderregels van de fulfilmentbestelling zijn voorbereid voor lokale bezorging.

De trigger 'Fulfilmentorderregels voorbereid voor lokale bezorging' testen

Deze trigger is van toepassing op externe fulfilments, niet op handmatige fulfilment-evenementen. Als je een workflow wilt testen die met deze trigger begint, neem je contact op met de externe fulfilmentservice om na te gaan hoe je een testbestelling plaatst.

API-gegevens

Via de trigger Fulfilmentorderregels voorbereid voor lokale bezorging kun je acties uitvoeren met het Graphql-API-object Bestelling.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis